Thông thường https://maytaoamairfuki.com/ sau khi nhận được thông tin đặt hàng sẽ xử lý đơn hàng trong vòng 24h và phản hồi lại thông tin cho khách hàng về việc thanh toán và giao nhận. Thời gian giao hàng thường trong khoảng từ 3-5 ngày kể từ ngày chốt đơn hàng hoặc theo thỏa thuận với khách hàng

Về phí vận chuyển https://maytaoamairfuki.com/ sử dụng dịch vụ vận chuyển ngoài nên cước phí vận chuyển sẽ được tính theo phí của các đơn vị vận chuyển tùy vào vị trí và khối lượng của đơn hàng, khi https://maytaoamairfuki.com/ liên hệ lại xác nhận đơn hàng với khách sẽ báo mức phí cụ thể cho khách hàng.