Tài khoản ngân hàng: STK: 217000009
Tên TK: Hoàng Văn Hùng
Ngân hàng ACB chi nhánh tân chánh hiệp, Q12.